DỊCH VỤ HÀNG HẢI 

Nắm bắt được nhu cầu ngày càng lớn của thị trường hoạt động hàng hải, năm 2009, Tập đoàn Đông Nam Á quyết định thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Hàng Hải và Tư Vấn Đông Nam Á (ESACO Marine). Nhiệm vụ được giao của ESACO Marine là triển khai các hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ hàng hải như: hỗ trợ phân luồng vào cảng biển, cung cấp dịch vụ ngoài khơi, tàu lai dắt trên lãnh hải Việt Nam.

Trong tương lai, dựa vào nhu cầu và sự phát triển của hệ thống cảng biển ở Việt Nam, ESACO Marine sẽ từng bước phát triển các dịch vụ như cứu hộ, lặn biển (sửa chữa), ứng phó dầu tràn và tư vấn các yêu cầu về hàng hải để mang lại chất lượng tốt nhất, khẳng định vị trí của ESACO Marine trên thị trường Việt Nam nói riêng và trong khu vực nói chung.