TAPPROGE

 

Tập đoàn Đông Nam Á là nhà phân phối chính thức duy nhất các sản phẩm Taprogge GmbH (Đức) (http://www.taprogge.de/index.htm) tại Việt Nam. Thiết bị dùng trong các nhà máy nhiệt điện, lọc dầu, hệ thống kho lạnh, các nhà máy điện nguyên tử,…

Cung cấp các thiết bị lọc rác và làm sạch bình ngưng tự động, sản phẩm hỗ trợ và dịch vụ như: bi làm sạch bình ngưng, thiết bị phụ tùng thay thế, dịch vụ giám sát hệ thống từ xa.

Với kinh nghiệm cung cấp và lắp đặt trên 10.000 sản phẩm Taprogge cho các hệ thống nước làm lạnh trên toàn thế giới, hệ thống Taprogge được hoàn thiện theo thời gian. Ngày nay Taprogge trở thành một hệ thống hoàn hảo, tối ưu có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu của khách hàng.

Hệ thống Taprogge ở nhà máy phát điện với hệ thống làm lạnh một chiều

 

Hệ thống lưới lọc cấp nước làm lạnh đầu vào bằng áp lực khí TAPIS®

Lọc rác PR - BW 800

PR-BW 800 là một thiết bị lọc rác tự động với  hiệu  suất  cao,  ứng  dụng  chính  là  làm sạch  hệ  thống  nước  làm  lạnh  của  các nhà máy nhiệt điện và các hệ thống  nước công nghiệp khác

Lọc rác PR - BW 100

PR-BW100  là  một  thiết  bị lọc  rác  tự động dùng để  tách các  loại  rác  có  kích  thước lớn,  nhỏ  ra  khỏi  dòng  chảy mà  không  làm  gián  đoạn dòng chảy.

Thiết bị làm sạch đường ống bình ngưng cho các hệ thống nước làm lạnh của nhà máy nhiệt điện, nhà máy khử mặn và trong các ngành công nghiệp

Bi làm sạch ống bình ngưng

Công dụng: làm sạch ống  bình  ngưng  tự động  thông  qua  tiếp xúc  giữa  bi  xốp  với thành  ống  bình ngưng.

Các dự án đã tham gia:

Nhiệt Điện Thủ Đức, Nhiệt Điện Cần Thơ, Nhiệt Điện Phả Lại, Lọc Dầu Dung Quất, Nhiệt Điện Nghi Sơn 1, Nhiệt Điện Nghi Sơn 2, Nhiệt Điện Nhơn Trạch 1, Nhiệt Điện Nhơn Trạch 2, Nhiệt Điện Cà Mau 1, Nhiệt Điện Cà Mau 2, Nhiệt Điện Phú Mỹ 2.2, Nhiệt Điện Phú Mỹ 3 BOT, Nhiệt Điện Hải Phòng 1, Nhiệt Điện Hải Phòng 2, Kho lạnh LPG Thị Vải.