TERRAWATER 

 

Tập đoàn Đông Nam Á hợp tác với công ty Taprogge GmbH ( Đức) sản xuất và cung cấp thiết bị xử lý nước công nghệ Terrawater. Đây là hệ thống xử lý nước sử dụng năng lượng xanh, thân thiện với môi trường. Thiết bị này có thể tận dụng nguồn nhiệt thải từ các nhà máy công nghiệp hay nhiệt mặt trời để xử lý nước biển, nước lợ, nước thải sinh hoạt thành nước uống với chi phí vận hành và bảo trì thấp, không sử dụng hóa chất, bảo vệ môi trường.

Sơ đồ Hệ thống “Terrawater” với các lựa chọn sử dụng năng lượng khác nhau:

 

Các dự án đã tham gia: dự án Cần Giờ, dự án trên giàn MSP 11 Vietsov Petro. Năm 2014, chúng tối tiếp tục cung cấp và lắp đặt hệ thống Terrawater trên các giàn của Vietsov Petro.