XỬ LÝ VÀ PHÂN PHỐI NƯỚC SẠCH

Tình trạng khan hiếm nước sinh hoạt ngày càng tăng ở nhiều nước trên thế giới. Việt Nam may mắn là quốc gia sở hữu trữ lượng nước ngọt tự nhiên dồi dào. Tuy nhiên, Việt Nam lại bị liệt kê vào nhóm các nước thiếu nước sinh hoạt mà nguyên nhân chính là do nguồn nước tự nhiên bị ô nhiễm và tỉ lệ thất thoát trong quá trình cung cấp nước sạch khá cao. Vì vậy, Tập đoàn Đông Nam Á tham gia vào lĩnh vực xử lý và cung cấp nước sạch với mục đích góp phần giảm thiểu tình trạng thiếu nước sinh hoạt, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Các hoạt động của Tập đoàn trong lĩnh vực này bao gồm:

  • Xử lý và sản xuất nước sạch
  • Cung cấp nước sạch
  • Sản xuất thiết bị cung cấp nước sạch
  • Dịch vụ xử lý nước

Tập đoàn Đông Nam Á đã tham gia một số dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý và cung cấp nước sạch triển khai tại các tỉnh Kiên Giang, Khánh Hòa và Bình Định.

 


 

SẢN XUẤT THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC CÔNG NGHỆ TERRAWATER

Tập đoàn Đông Nam Á hợp tác với đối tác Taprogge GmbH (là công ty của Đức) để cùng sản xuất và cung cấp thiết bị xử lý nước công nghệ Terrawater.
Đây là hệ thống xử lý nước rất thân thiện với môi trường vì sử dụng năng lượng xanh. Đó là thiết bị có thể tận dụng nguồn nhiệt thải từ các nhà máy công nghiệp hay nhiệt mặt trời để xử lý nước biển, nước lợ, nước thải sinh hoạt thành nước uống với chi phí hợp lý.
Tập đoàn tin rằng trong tương lai gần, sản phẩm này sẽ góp phần giải tỏa tình trạng thiếu nước sạch ở Việt Nam, đặc biệt ở những khu vực bị nhiễm mặn, các hải đảo hoặc ở những vùng sâu vùng xa mà mạng lưới cấp điện, nước quốc gia chưa thể đến được.