Tầm nhìn - Sứ mệnh


 

TẦM NHÌN

  • Phát triển bền vững
  • Cung cấp sản phẩm và dịch vụ với chất lượng ưu việt; tạo giá trị gia tăng cho khách hàng
  • Trân trọng mối quan hệ đối với nhà cung cấp và đối tác
  • Duy trì đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tâm huyết và nhạy bén với thị trường
  • Thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và môi trường

 

SỨ MỆNH

  • Tiếp tục đầu tư phát triển Tập đoàn Đông Nam Á: mở rộng qui mô sản xuất; chuyên sâu hơn trong các lĩnh vực kinh doanh; không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ
  • Xây dựng mối quan hệ hợp tác “đôi bên cùng có lợi” và bền vững với đối tác, nhà cung cấp
  • Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, thân thiện; khuyến khích trau dồi năng lực, kỹ năng, tự trưởng thành của cá nhân; tạo cơ hội phát triển công bằng; mang lại cuộc sống ổn định cho cán bộ công nhân viên
  • Đóng góp tích cực vào các hoạt động xã hội